Heategevuspartner   |

Majandamine

MTÜ Nõmme Kalju FC ei ole kasumit taotlev organisatsioon.

Ühingu eelarve on 1 220 000 €, millest ligikaudu 10% kulub infrastruktuuri haldamiseks, 35% noortele ja 55% esindusmeeskonna kulude katmiseks.

Tulu moodustavad osalustasud, riigilt, omavalitsuselt ning alaliidult saadav toetus noortespordi arendamiseks, sponsorlus ja müügitulu erinevate projektide alusel.

Peamised  kulud moodustavad kuni 60% ulatuses treenerite ja mängijate palgad. Muud kuludest moodustavad enamuse erinevad staadionite ja treeningbaaside rendid, varustus, koolitused, laagrid, transport, meditsiin ja kodumängude korralduskuld.