Heategevuspartner   |

Majandamine

MTÜ Nõmme Kalju FC ei ole kasumit taotlev organisatsioon.

Tulu moodustavad sponsorlus, riigilt ja omavalitsuselt saadav toetus noortespordi arendamiseks ja osalustasud. Sponsorlus moodustab ühingu tuludest 50%.

Põhilised kulud on treenerite ja mängijate palgad, erinevad staadionite ja treeningbaaside rendid, varustus, koolitused, laagrid, transport, meditsiin jne.