Kaljukindel toetaja    |
14. november 2017

Lapsevanematele: spordiklubi määramine

Lapsevanemad ning harrastajad saavad kinnitada oma soovi spordiklubile toetuse andmise kohta 2018. aastaks. 

Teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja (üldjuhul lapsevanem) määrab elektrooniliselt, millisele spordiklubile või -koolile Tallinna linna eelarvest antav sporditegevuse toetus eraldatakse. Kinnituse saab teha ainult ühe spordiklubi või -kooli kasuks.

Spordiklubi saavad määrata lapsevanemad alates lapse 7. eluaastast kuni 19. eluaastani, kes elavad Tallinnas või Harku vallas.

Nõmme Kalju palub määrata sporditegevuse toetust (pearaha) saav spordiklubi 2018. aastaks. Kinnitusi saab teha kuni 30. novembrini.

Kinnituse saab teha Tallinna linna e-teeninduses: https://taotlen.tallinn.ee/login?redirect.
Kinnituse tegemiseks on vajalik ennast autentida, kas ID-kaardi või mobiil-ID vahendusel.