Heategevuspartner   |

Kodukord ja liikmemaksu reeglid

1. Klubis kehtib aastamaks, mida saab tasuda ühekorda maksena või kuude kaupa vastavalt väljastatud arvele.

2. Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt, k.a. suvekuud ja/või puhkused.

3. Klubi liikmemaksu suurus ei sõltu trennis käimiste arvust.

4. Jalgpallikooli registreerimine on kohustuslik portaali Sportlyzer vahendusel: iga lapsevanem peab edastama klubile liitumisankeedi kaudu emaili, mille alusel klubi registreerib mängija Sportlyzer süsteemi.

•Laadi alla Sportlyzeri Lapsevanema äpp allolevate nuppude kaudu või minnes Play poodi / App Store-i.
•Sisesta oma isiklik e-mail (see, mille andsid ka oma klubile)
•Sportlyzer saadab sinna aadressile sulle kirja.
•Ava see e-mail oma telefoniga (telefoni e-maili äpis või logides sisse läbi telefoni brauseri)
•Vajuta lingil, et kinnitada oma e-mail ja Lapsevanema äpp ongi kasutamiseks valmis.

5. Klubi liikmemaksu tuleb tasuda ka haiguse või vigastuse korral, mil trennis ei saa osaleda. Erandjuhtudel pakub klubi haiguse või vigastuse korral kokkuleppe korras õppemaksu soodustust(alates 2 kuu pikkusest vigastuspausist), juhul kui selle kohane email saadetakse koheselt, mil mängija treeningul osaleda ei saa aadressile noored@jkkalju.ee. Hilisemaid tasaarveldussoove ei rahuldata!

6. Õppemaksu suurus võistkondadele, kes mängivad Eesti noorte meistrivõistlustel normaalsuurusega väljakul ja kelle treeningkoormus on või enam treeningut nädalas, on 1080 eurot aastas (90 eurot kuus), kui Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse saajaks on määratud Nõmme Kalju FC.

7. Õppemaksu suurus võistkondadele , kes mängivad Eesti noorte meistrivõistlustel normaalsuurusega väljakul ja kelle treeningkoormus on treeningut nädalas, on 1020 eurot aastas (85 eurot kuus), kui Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse saajaks on määratud Nõmme Kalju FC.

8. Õppemaksu suurus võistkondadele, kes mängivad Eesti noorte meistrivõistlustel vähendatud suurusega väljakul või treeninggruppidele, kelle treeningkoormus on treeningut nädalas, on õppemaks 900 eurot aastas (75 eurot kuus), kui Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse saajaks on määratud Nõmme Kalju FC.

9. Võiskondadele, kelle treeningkoormus on 1-2 treeningut nädalas on õppemaks 780 eurot aastas (65 eurot kuus).

10. Juhul, kui Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse saajaks ei ole määratud Nõmme Kalju FC on alates 1.märts 2020 õppemaks 20 eurot kuus rohkem. Sporditoetuse määramine toimub Tallinna veebilehel, rohkem infot http://www.tallinn.ee/Teenus-Sporditegevuse-toetust-saavaspordiklubimaaramine.

11. Soovides lõpetada klubis treeningud tuleb sellest teavitada mängija treenerit ning lisaks saata vastava sisuga email koos lõpetamise põhjusega aadressile noored@jkkalju.ee. Lepingu lõpetamise etteteatamise aeg on 1 kuu, seega lepingu lõpetamise aluseks on eelnevalt tasutud aastamaks. Mängijal on lubatud lõpetamise kuul treeningutes osaleda.

12. Lahkumisel teise jalgpalliklubisse rakendatakse EJL poolt kehtestatud mängijate üleminekuid reguleerivat korda ning vastavaid tasusid. Lahkumine teise klubisse ei ole võimalik, kui üleval on maksmata liikmemaksu arveid.

13. Klubi liikmemaksu muudatuste korral informeeritakse lapsevanemaid sellest emaili vahendusel muudatuse jõustumise eelneval kuul.

14. Tulumaksusoodustus tagastatakse lapsevanemale, kes on registreerunud e-jalgpallikooli ja tasunud õppemaksu ning kelle laps(ed) on koolituskulude tasumise kalendriaasta 1. jaanuaril alla 18-aastased.

Võistlused
• Kõigi vanusegruppidega mängijatel on võimalus osa võtta võistlustest ja turniiridest vastavalt nende võimetele.
• Kõik noormängijad, kes on Nõmme Kalju Jalgpallikooli alla registreeritud ENMV ning kellel on vormistatud EJL mängijakaardid, on kohustatud osalema hooaja jooksul meistrivõistlustel, kui teener neid kutsub.
• ENMV registreerimine algab juba veebruaris ja palume lapsevanematel seda aegsasti teha (litsensi pikendada, vastav info on kättesaadav EJL kodulehel: http://jalgpall.ee/documents.php (3.2 Blanketid – muud meistrivõistlustega seotud – Jalgpalluri litsentsi - avaldus)

Noormängijate kohustused
• Treeningutel ja võistlustel ei kasutata ebaviisakat kõnepruuki ning kuulatakse treeneri juhendamist
• Treeningutel ja võistlustel kohustub noormängija hoidma oma klubi mainet ning mitte sattuma konflikti ei oma klubikaaslaste ega vastasmängijatega.
• Noormängijad peavad osalema alates 8. eluaastast taktikalistel treeningutel, sealhulgas olema pallipoisteks NKFC Premium liiga, Esiliiga, ja naiskonna mängudel. Samuti osalema suurtel mängudel maskotilastena vastavalt noortetöö juhi poolt koostatud graafikule.
• Treeningute ja võistluste ajal tuleb väljakutel hoida puhtust ja korda ning järgida sisekorra eeskirju.

Lapsevanema kohustused
• Lapsevanem on vastutav selle eest, et lapsel oleks võimalik kasutada treeningule ja ilmale vastavat varustust, milleks on: säärekaitsmed ning võimalusel jalgpallisaapad vastavalt väljakutüübile; võistlustel osalemisel Nõmme Kalju jalgpalliklubi kaudu ostetav esindusvorm; saalitreeningutel puhtad jalanõud; külmal ajal sportimiseks sobilikud riided; Nõmme Kalju varustust/adidas saab tellida läbi ISporti, kontakt Robin Metsva (email:robin.metsva@isport.ee, tel +372 55584415).
• Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla ega sekku treeneri töösse ei treeningutel ega võistlustel ning loobub nii enda kui teiste juhendamisest või kritiseerimisest. Kiitused ja ergutused on lubatud ja soovitatavad. Väldi enda ja teiste laste ning kohtunike kritiseerimist.
• Probleemide ja arusaamatuste korral tuleb lapsevanemal teavitada koheselt treenerit ja/või klubi noortekomisjoni, et üheskoos kiire lahendus leida. Soovitusena palume lapsevanematel tutvuda materjaliga just lapsevanematele.

Klubi kohustused
• Klubi tagab treeninguteks sobilikud väljakud ja muude ruumide olemasolu
• Klubi tagab treeningute toimumise kvalifitseeritud treenerite juhendamisel, kes arvestavad treeningute läbiviimisel laste vanuse ja tasemega, tagavad laste turvalisuse treeningutel.
• Klubi tagab treeningvarustusele vajalike vahendite olemasolu. Laps võib ja on soovituslik alati treeningule kaasa võtta enda pall.
• Klubi organiseerib ja planeerib igale treeningrupile osalemise turniiridel ja laagrites.
• Klubi kohustub oma kodulehel hoidma ajakohast infot treeningute ja noortetööga seotud kontaktisikute kohta. Treeningute muudatused ja muu oluline info edastatakse lapsevanemale liikmeavaldusel mängitud e-mailile.