Heategevuspartner   |

Klubi kodukord

Liitumisel NKFC e-jalgpallikooliga olete Nõmme Kalju FC liikmed ja kinnitate liikmelisuse. Liikmeks olemisega kaasneb klubi Aastamaksu tasumine. Registreerides on lapsevanemal kohustus tasuda aastamaksu ja kinnitada NKFC kodukord.

Klubi Aastamaks

Alates 1. jaanuar 2016 on NKFC jalgpallikoolis osalevatele lastele aastamaks 528.- (viissadakakskümmend kaheka eurot), mida on võimalik tasuda osadena 44.- (nelikümmendneli eurot) kuu.

Klubi õppemaksu tuleb tasuda 12 kuud, k.a suvekuudel, kui treeninguid ei toimu.

Kui lapsevanem on teinud (spordiklubide määramisel pearaha) kinnituse mõnele teisele klubile (lastele alates 7. eluaastast) siis 2016. aastast on aastamaksu määraks edaspidi 696.- (kuussada üheksakümmend kuus eurot), mida on võimalik tasuda osadena 58.- (viiskümmendkaheksa eurot) kuu. Selle kinnituseks edastatakse teile e-mail.

Maksmine toimub arve alusel, mis saadetakse Teile e-mailile, mille sisestab lapsevanem vemi.ee

NKFC kooli registreerides: iga lapsevanem peab ennast registreerima aadressil vemi.ee ja lisama oma lapse andmed. Riigipoolne tulumaksusoodustus tagastatakse e-jalgpallikoolis registreeritud lapsevanemale, kes tasub õppemaksu. Aastamaksu saab tasuda korraga, poolaasta või ühe kalendrikuu kaupa, küsi lisa jalgpall@jkkalju.ee.

Klubist lahkumine, treeningute lõpetamine
• Soovides lõpetada klubis treeningud, tasuge palun veel maksmata arved, informeerige lahkumisest lapse treenerit ja saatke 1-kuulise etteteatamisega kiri noored@jkkalju.ee koos selgitusega, miks soovite treeningud lõpetada. Teie laps võetakse klubi nimekirjast maha, seejuures järgneva kuu aja eest peate tasuma aastamaksu ja Teie laps võib osaleda ka treeningutel. Arveid ei saadeta kuu möödumisel.
• Mängija liikumine ühest klubist teise on võimalik ainult vastava kokkuleppe saavutamisel teise klubiga, kokkuleppe mittesaavutamisel toimuvad mängija õigustega seonduvad üleminekud vastavalt Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) noormängijate ülemineku korrale: www.jalgpall.ee

E-jalgpallikooliga liitumine
• Juhul, kui teie laps on osalemas proovitreeningutel (maksimaalselt 1 kuu, mis on uutele lastele tasuta) ja soovite jätkata treeninguid Nõmme Kaljus, siis peab lapsevanem ennast registreerima e-jalgpallikoolis www.vemi.ee Peale enda isikuandmete lisamist, tuleb lapsevanemal ära registreerida enda laps/lapsed, kes osalevad treeningutel.
• Palume Teil tagastada ka liikmeavaldus ankeet (mille on teile edastanud treener) ja see ka lapsevanemal allkirjastada.
• Liitumisel e-jalgpallikooliga tutvuge ka NKFC jalgpallikooli kodukorraga ja kinnitage, et olete sellega tutvunud E-jalgpallikooli kaudu tulevad teieni aastamaksu arved jagatuna 12 kuu peale. Lisaks võimaldavad korrektselt täidetud kontaktandmed meie treeneritel vajadusel teiega ühendust võtta.
• Klubi kodukord on kättesaadav klubi kodulehel;
• Riigipoolne tulumaksusoodustus hakkab minema lapsevanemale, kes on registreerunud e-jalgpallikoolis, märkinud oma nime ja isikukoodi ning tasunud arveid saadud viitenumbri alusel (viitenumbri saate registreerides e-jalgpallikoolis). Klubi aastamaksu suurus vaadatakse üle kord aastas, juhatuse koosolekul informeeritakse lapsevanemaid sellest koheselt vähemalt kuuajalise ette teatamisega.

EE501010220088706015
MTÜ Nõmme Kalju FC

Noortekaart
• Nõmme Kalju laps ja lapsevanem saab endale soetada NKFC noortekaardi/NKFC hooajakaardi, 15 /10.-€, mis pakub erinevaid soodustusi lisaks kõikidele Nõmme Kalju FC esindus ja duubelmeeskondade kodumängudele TASUTA sissepääs, soodustustega Lojaalsusprogrammi puudutav info on kättesaadav kodulehel: http://www.jkkalju.ee/sinuklubi/

Treeningud
• NKFC treeningud toimuvad vastavalt vanusele ja tasemetele 2-5 korda nädalas
• Treeningutelt puudumise/haigestumise korral tuleb sellest teavitada treenerit
• Treeningute puhkusegraafikud (jõulud, laagrid) edastatakse e-postile ja sellest teavitab ka treener kohapeal.

Võistlused
• Kõigi vanusegruppidega mängijatel on võimalus osa võtta võistlustest ja turniiridest vastavalt nende võimetele.
• Kõik noormängijad, kes on Nõmme Kalju Jalgpallikooli alla registreeritud ENMV ning kellel on vormistatud EJL mängijakaardid, on kohustatud osalema hooaja jooksul meistrivõistlustel, kui teener neid kutsub.
• ENMV registreerimine algab juba veebruaris ja palume lapsevanematel seda aegsasti teha (litsensi pikendada, vastav info on kättesaadav EJL kodulehel: http://jalgpall.ee/documents.php (3.2 Blanketid – muud meistrivõistlustega seotud – Jalgpalluri litsentsi - avaldus)

Noormängijate kohustused
• Treeningutel ja võistlustel ei kasutata ebaviisakat kõnepruuki ning kuulatakse treeneri juhendamist
• Treeningutel ja võistlustel kohustub noormängija hoidma oma klubi mainet ning mitte sattuma konflikti ei oma klubikaaslaste ega vastasmängijatega.
• Noormängijad peavad osalema alates 8. elusaastast taktikalistel treeningutel, sealhulgas olema pallipoisteks NKFC Premium liiga, Esiliiga, ja naiskonna mängudel. Samuti osalema suurtel mängudel maskotilastena vastavalt noortetöö juhi poolt koostatud graafikule.
• Treeningute ja võistluste ajal tuleb väljakutel hoida puhtust ja korda ning järgida sisekorra eeskirju.

Lapsevanema kohustused
• Lapsevanem on vastutav selle eest, et lapsel oleks võimalik kasutada treeningule ja ilmale vastavat varustust, milleks on: säärekaitsmed ning võimalusel jalgpallisaapad vastavalt väljakutüübile; võistlustel osalemisel Nõmme Kalju jalgpalliklubi kaudu ostetav esindusvorm; saalitreeningutel puhtad jalanõud; külmal ajal sportimiseks sobilikud riided; Nõmme Kalju varustust/adidas saab tellida läbi ISporti, Indrek Leinuste (email: indrek.leinuste@isport.ee ja tel: 5592 4743).
• Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla ega sekku treeneri töösse ei treeningutel ega võistlustel ning loobub nii enda kui teiste juhendamisest või kritiseerimisest. Kiitused ja ergutused on lubatud ja soovitatavad. Väldi enda ja teiste laste ning kohtunike kritiseerimist.
• Probleemide ja arusaamatuste korral tuleb lapsevanemal teavitada koheselt treenerit ja/või klubi noortekomisjoni, et üheskoos kiire lahendus leida. Soovitusena palume lapsevanematel tutvuda materjaliga just lapsevanematele.

Klubi kohustused
• Klubi tagab treeninguteks sobilikud väljakud ja muude ruumide olemasolu
• Klubi tagab treeningute toimumise kvalifitseeritud treenerite juhendamisel, kes arvestavad treeningute läbiviimisel laste vanuse ja tasemega, tagavad laste turvalisuse treeningutel.
• Klubi tagab treeningvarustusele vajalike vahendite olemasolu. Laps võib ja on soovituslik alati treeningule kaasa võtta enda pall.
• Klubi organiseerib ja planeerib igale treeningrupile osalemise turniiridel ja laagrites.
• Klubi kohustub oma kodulehel hoidma ajakohast infot treeningute ja noortetööga seotud kontaktisikute kohta. Treeningute muudatused ja muu oluline info edastatakse lapsevanemale liikmeavaldusel mängitud e-mailile.