Kaljukindel toetaja    |
8. veebruar 2018

INTERVJUU: Tehva ja Viikmäe räägivad Kalju noortetööst

Nõmme Kalju pressiteenistus täheldas, et Kalju noortetöö juht Kristen Viikmäe ja klubi president Kuno Tehva on viimastel talvekuudel palju aega kulutanud jalgpalliklubi noortetöö ümberkorraldamisele. Otsustasime asjaosalistelt uurida, mis on teoksil ning esitasime neile sellega seoses mõned asjakohased küsimused.

Teie pikad koosolekud ja päevade kaupa kestvad ajurünnakud tekitavad uudishimu, rääkige palun mille kallal te töötate?

Kuno Tehva (naerdes): Ma ei ole kindel, et me päris kõigest veel avalikult rääkida soovime, aga natukene võib. Albert Einstein ütles omal ajal, et “kunagi ära jäta meelde asju, mida saad vaadata raamatutest.” Me oleme Nõmme Kaljus tänaseks kogemuste põhiseid teadmiseid omandanud ja neid meelde jätnud ligemale 15 aastat, tundus, et aeg on küps Nõmme Kalju noortetöös uus lehekülg keerata ja sellega me nüüd tegelemegi.

Kristen Viikmäe: Viimased 2-3 aastat on mul peas keerelnud mõte, kuidas meie klubi noortetöö struktuur peaks välja nägema. Tänu ECA’le (European Club Association-toim.) on meile avanenud Euroopa jalgpalliklubide uksed, saame oma mõtetele sealt kaudu kinnitust ning õpime parimatelt kuidas see asi peaks tegelikult käima.

Nõmme Kaljul on tänaseks olemas struktuurne stabiilsus, teadmised, ligipääs olulisele informatsioonile, meil on oma mängu filosoofia, piisavalt igas vanusegrupis lapsi, ressurssi, et luua ühtlasel tasemel noorte võistkondi, jalgpalluri karjääriplaneerimise oskus ja nägemus kuidas kasvatada kvaliteetmängijaid. Need faktid loovad eelduse, et nüüd on käes aeg, et teha oma töös järgmine suur samm kvaliteedi suunas. Töötame intensiivselt selle kallal, et detailselt ära kirjeldada Nõmme Kalju noortetöö metoodika, raamistik, ühtne treeningsüsteem ning see ühiselt klubi kasvandike, treenerite, lapsevanemate ja personaliga ellu viia.

Kõrvalt vaadates ei saaks öelda, et on suur vajadus midagi noortetöös teisiti teha. Klubis treenib ligemale 800 last, tegevus on hästi organiseeritud, miks on vaja seda muuta?

Kuno Tehva: Muudatuste vajadus on tingitud eelkõige klubi eesmärkidest ja süsteemi mõistmisest, mil viisil Euroopa jalgpall koos jalgpallurite turuga toimib. Oma tänaste tegevuste ja otsustega loob Nõmme Kalju tulevikuväärtust. Me oleme väga ambitsioonikad ja üheks suuremaks eesmärgiks on valmistada ette jalgpallureid Euroopa tippklubide tarbeks. Tänaste võimaluste ja teadmiste juures on see realistlik eesmärk mille nimel pingutada.

Kristen Viikmäe: Kuna soovime ette valmistada jalgpallureid heal tasemel Euroopa jalgpalliklubidele, siis teeme oma tegevuses korrektuure ja lähtume oma töös just nende klubide standarditest, mängustiilist ja ideoloogiast, et tulevikus aset leidvad üleminekud oleksid meie kasvandike jaoks orgaanilised. Ehk siis Nõmme Kalju uuest noorte arendamise tööriistakastist leitav metoodika, filosoofia, mängustiil, mängija ning treeneri profiil ja mängusüsteem on meie jaoks strateegilise tähendusega.

Milliste muudatuse kallal täpsemalt töö käib?

Kuno Tehva: Muudatusi on väga palju, me räägime mahukast presentatsioonist kus on vähemalt 150 slaidi. Me oleme läinud kirjeldusega väga sügavuti ja kuna me oskame täna iseendale küsimusi esitada, siis soovime oma tegevuse kirjeldamises selgelt välja öelda kuidas, kellega ja miks.

Milline näeb välja edukas tippjalgpallur 10 aasta pärast ja kuidas peaksime teda ise kasvatama?

Kuno Tehva: See on miljoni dollari küsimus (naerab). Klubi kes sellele küsimusele täna vastata oskab on kümne aasta pärast väga edukas. Ma toon siinkohal näitena Ragnar Klavani, keda kõik Eestlased armastavad, sest ta on hetkel selgelt Eesti edukaim jalgpallur. Sellest tulenevalt üritavad paljud kohalikud jalgpalliklubid kasvatada uut Klavanit. Kui me täna hakkame endale kasvatama uut Ragnar Klavanit, siis oleks tark küsida – kas 10 aasta pärast sellist tüüpi jalgpallur jõuaks Liverpooli või mõnda teise maailma tippklubisse? Võimalik, et pigem mitte, need on tõenäoliselt täiesti erinevad Ragnar Klavanid ja see on nüüd see koht, kus tuleks osata ära kirjeldada milline see jalgpallur 10 aasta pärast olema peab, sest töö selle nimel peab algama juba täna.

Kristen Viikmäe: Meil on oma selge arusaam sellest, milline peab üks tippjalgpallur 10 aasta pärast välja nägema ja kuidas on vaja noort treenida, et ta sellisele tasemele jõuaks. Oleme ära kirjeldanud selleks vajaliku mängusüsteemi, mängustiili, mängija ja treeneri profiili ning kõike seda peame rakendama noorte arendamisel maast madalast. See on suur väljakutse kõikidele ja ma panen suured lootused siinkohal klubi treeneritele, kellega koos seda ellu peame viima.

Milliste probleemidega olete uue raamistiku loomisel kokku puutunud?

Kuno Tehva: Väga suur probleem on loovuse arendamine. Terve Euroopa räägib loovatest jalgpalluritest ja kõik otsivad neid ekstra-klassi mängijaid. Aga kust see loovus tuleb? Oleme uurinud ühte huvitavat NASA testi, kust tuleb välja selline tõsiasi, et kui laps on 5 aastane, siis tema loovusprotsent on lausa 98% – ta on väga loov! Nüüd kui laps on 10 aastane, siis tema loovustase on juba langenud 30% peale. Kui laps on 15 aastane, siis tema loovustase on kukkunud juba 12% peale ning täiskasvanuna on see vaid 2%. Noore jalgpalluri arendamisel sooviks me näha täpselt vastupidist arengut. Ja nüüd me küsime, miks see nii on? Uurimused kinnitavad, et loovuse arendamine on õppimisvõime eeldus nii koolis kui ka hiljem vanemas eas. Ometi ei pöörata loovuse arendamisele koolides erilist tähelepanu ja siit algavad kõik probleemid… Me oleme loonud oma ühiskonnas sotsiaalse keskkonna mis üldjuhul edendab lapses lineaarset, mitte loovat käitumist. Kuna elu ei ole lineaarne, vaid orgaaniline, siis peab ka sooritust nii käsitlema. See fakt teeb meie elu väga keeruliseks ja me peame lähenema loovuse arendamisele jalgpallitrennis hoopis uue nurga alt. Õnneks me teame kuidas ja mida me peame tegema, aga see on suur töö ja väljakutse.

Kristen Viikmäe: Iga suure projektiga kaasneb palju probleeme, finantsid, ühtemoodi mõtlemine, ambitsioonid, kiire kvaliteedi kasvatamine, infra, kannatlikus ja muud tegurid. Lahendamist vajavad paljud asjad, aga see ei peagi kergelt meie jaoks tulema – tööd me ei karda ja raskused on ületamiseks.

Mida Te uue treeningmetoodika ja filosoofiaga saavutada tahate?

Kristen Viikmäe: Lisaks eelpool mainutud eesmärkidele soovime saavutada silmapaistvaid tulemusi nii Eestis kui välismaal. Tahame oma eduka tegevuse tulemusel välja ehitada tipptasemel klubi taristu, rajada hästi toimiv noorte akadeemia, luua lastele oma laagrikompleks Läänemaal ning rahvusvaheliselt tunnustatud ja oma selge identiteediga Eesti jalgpalliklubi, kust saavad meie noored tuule tiibadesse ja vallutavad tulevikus Euroopat. Kvaliteet peab kaasnema kõiges mida teeme.

Kuno Tehva: Minu ambitsioon on väga konkreetne, me tahame olla parimad selles mida me teeme. Nõmme Kaljul on täna olemas kõik need hoovad millega edu saavutada. Tänu meie klubi tihedale koostööle Euroopa klubijalgpalli liiduga, kust kaudu me oleme väga suurel hulgal häid sõpru saanud ja üsna lühikese ajaga palju tarkuseid omandanud, saame öelda, et tulevik on helge kui selle nimel vaeva näha.

Kas Nõmme Kaljus võiks kunagi sarnaselt Euroopa tippklubidele tegutseda päris jalgpalliakadeemia?

Kuno Tehva: Jah võib, see protsess on juba käivitunud ja on üks osa meie uuest noortetöö raamistikust. Mitte midagi võimatut ja ülemäära rasket siin pole, see eeldab teatud organisatsioonide, omavalitsuste ja koolide koostööd.

Kristen Viikmäe: Ka EJL käivitab lähitulevikus oma akadeemia pilootprojekti. See on väga hea ja tervitatav nähtus, kuigi on oluline, et lisaks jalgpalli oskustele annab akadeemia noorele kaasa ka klubi põhised väärtused, mis ei ole tippjalgpalluriks arenemisel vähetähtsad.

Jõudes jutuga treeneriteni – kas antud rakendustega on vajalik teha muudatusi ka treenerite kollektiivis?

Kuno Tehva: Nõmme Kalju väärtustab oma treenereid, usume, et areneme nendega koos ja suudame uue lähenemisega kiiresti kohaneda.Kristen

Viikmäe: Muutused algavad reeglina iseendast. Kui soovime areneda peame kõik õppima ja olema avatud uuendusteks.

Aasta lõpus korraldasite lapsevanematele, noormängijatele ja treeneritele mitmeid seminare. Kas plaanite nendega jätkata ja mis on seminaride eesmärk?

Kuno Tehva: Nende seminaride eesmärk on tutvustada kõikidele klubi liikmetele Nõmme Kalju jalgpalliklubi tausta, tegevuspõhimõtteid, strateegiat jne. Meie jaoks on tähtis, et iga klubi liige teaks kõike meie jalgpalliklubist kuhu nad ka ise kuuluvad. See uus suund esindab “MINU KLUBI” filosoofiat, tähendusega “koos oleme tugevad.” Vastates küsimusele, kas me jätkame – jah, me jätkame. Kui me eelmisel aastal kasutasime nendeks üritusteks ühe Nõmme hotelli seminariruumi, siis praegu oleme me Hiiu staadionile rajamas enda isiklikku pressi- ja seminarisaali, kuhu on planeeritud 40 istekohta ja mis on varustatud sobiva tehnikaga. See ruum tagab ka treenerite jaoks uued võimalused koosolekuteks, mängijate videotreeninguteks ja analüüsideks. Loodame, et märtsiks oleme valmis ja saame jätkata.

Millal kavatseb klubi uuendusi rakendama hakata?

Kristen Viikmäe: Me oleme alustanud nende eesmärkide kirjeldamist endale ja järgnev kuu saabki loodetavasti olema selleks, et viimistleda ära need kirjeldused ja detailid, panna need paberile ja tutvustada neid treeneritele. Alustades kevadhooaega, me suudame ka reaalselt need asjad raamistikku panna ja väljakul tööle hakata.

Kuno Tehva: Kuu või kaks veel, 150 slaidi, palju tarkust. See on üsna mahuks ettevõtmine.