Heategevuspartner   |

Treeningud eriolukorras!

Alates 18.mai 2020 taastuvad kontaktsed treeningud! 

Vabariigi Valitsus loal algavad  esmaspäevast, 18. maist kõigi spordialade võistkondade treeningud vabas õhus . Tulenevalt spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust kõik jalgpallklubi võistkonnad saavad hakata treenima tavapärase rütmi ja treeningmudeli järgi.

Treeningule saabudes, treeningul ja treeningult lahkudes on Nõmme Kalju Jalgplallikooli eesmärgiks järgida Eesti Vabariigi Valitsuse nõudeid ning Eesti Jalgpalli Liidu ettekirjutatud soovitusi.

Jalgpallitreeningud staadionil alates 18. Maist

- Kuigi treenimine ja mängimine on tavamoel lubatud, tuleb endiselt võimalusel vältida tarbetuid kontakte ( kallistamised, tervitamised, järjekorras ootamised) nii treeningul kui ka enne ja parast mängu. Treeningute läbiviimisel pole soovituslik koguda mängijaid harjutuste jaoks väikesele maa-alale ja suurtesse gruppidesse või ühelgi muul moel ebavajalikult suurendada kontaktide hulka.

- Treeninmine ja võistluste korraldamisel pole eriõiguseid väljaspool väljakut, kus tuleb endiselt järgida 2+2 reeglit ja kõiki muid ettevaatusabinõusid.

- Seoses otsusega lubada treenimine ja mängimine, lasub meil kõigil suur vastutus — vastutustundlik käitumine ja reeglite järgimine tagab selle, et viirus ei leviks jalgpalliringkonnas.

- Suhtuma reeglite järgimisse täie tõsidusega, sest iga rikkumine võib põhjustada ahelreaktsiooni, mis seab ohtu nii treeningute kui ka võistluste toimumise.

- Treeningvahendite desinfitseerimine on endiselt kohustuslik.

- Lapsevanematel palume staadionile mitte siseeneda

Üldinfo:

- Vastavalt vabariigi valitsuse otsusele lubatakse alates 18. maist vabas õhus treeningute korraldamine pealtvaatajateta, kui tegevuses osalejaid on maksimaalselt 100.

- Jalgpalliklubi poolt on treeningute kordineerimisel vastutavad isikud staadioni areenimeistrid Mari Teppan ja Henri William Heinola, kes  koordineerivad  tegevusi Hiiu staadionil ja treeningute graafikute eest vastutav Noorteosakond  tel +37256824222 noored@jkkalju.ee.

- Staadionile pääsevad vaid treeningrupis regsitreeritud noormängijad ja nende treenerid, isikud kes pole treeningrtegevuses seotud isikud ei tohi staaadioni territoorimile siseneda.

- Staadionile sisenedes on kõigile tagatud desinfitseerimisvahendite kättesaadavus. Käte desinfitseerimine on tungivalt soovituslik kõigile treeningule saabujatele ja lahkujatele. Desojaamad on mõlemas väravas ja siseruumide WC kõigile kasutamiseks.

- Treeningtegevusega seotud isikute arv ühel staadionil tohib olla samaaegselt maksimaalselt 100 inimest.

- Treeningute eel ja järel järgitakse jätkuvalt 2+2 reeglit.

Enne treeningule saabumist:

-Osaleja (sh treener) tunneb ennast hästi ja tervena.

-Osaleja leibkonnas ei esine haigustunnuseid (palavik, köha, nohu jne). +37 kraadi on juba palavik ning treeigutele tulla ei tohi.

-Treeneril või staadioni areenimeistritel, vastutaval isikul on kohustus haigustunnustega osalejat treeningule mitte lubada.

-Treeningule tuleb saabuda treeningvarustuses. Noormängijad , kes ei aksuta siseruume peale treeninguid enese pesemise eesmärgil ei peaks siseruume kasutama. Siseruume kasutatakse vaid WC kasutuse eesmärgil.

-Soovituslik on siseruumide kasutust vältida. Juhul kui soovitakse riietusruume kasutada, tuleb järgida järgmisi nõudeid ja registreerida eelnevalt need avajdused Sportlizer süsteemis:

Siseruumide kasutusel alates U16. Treeningruppidele  ja Naiskonnale ning täiskasvanute meeskondadele. Palum järgida juhiseid ja nõudeid;
-       riietus- ja pesuruumi lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest;
-       inimesed hoiavad kahemeetrist vahet;
-       kasutuses olevad nagid ja dušide vahel peab olema kahe meetri kaugusel
-       kasutatakse isiklikke hügieenivahendeid;
-       rumis viibitakse nii lühikest aega kui võimalik ja vajalik.
-      enne ja pärast treeningut desinfitseeri käed! Soovi korral kasuta kaistevahended!

Treening:

- Treeningutele saabutakse mitte varem kui 15 minutit, staadionile sisenetakse treenin grupile etteantud väravast  ja treeningkogunemine on selleks etteantud tribüüni osas ( arvestades treeningute toimumis egraafikut paremal või vasakul). Treeningu lõpetanud treeningrupp lahkub treeningutelt koos, kohe kui uus treeningrupp on oma treeninguid alustanud. Treener tagab kahe  treeningrupi vahetusel piisavalt aega inventari puhastamiseks ja uue treeningu ettevalmistamiseks.

- Osalejad on kohustatud järgima 2+2 reeglit staadionile pääsemist oodates ja staadionilt lahkudes, staadionile sisenedes ja väljudes. Plume treeningrupi osalisstel liiga vara gruppidesse mitte koguneda. Staadinile sisenedes leida enda treeningrupi kogunemiskoht ja järgida 2+ 2 reeglit.

- Välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist.

- Mitme rühma üheaegsel tegutsemisel on staadionil tagatud liikumine vastavalt treeningu toimumise väljaku osas, millest sõltub ka sisenemine staadionile. Oluline, on maksimaalselt vältida rühmade omavahelise kokkupuutumise võimalust.

- Jalgpall on juhusliku kontaktiga spordiala, seega jalgpalli rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevalt on alates 18.05.2020 lubatud jalgpallitreeningud tavapärases vormis.

- Soovituslik on jätkuvalt vältida gruppidesse kogunemisi treeningu käigus (harjutused, koosolekud, joogipausid, venitusharjutused). Kõiki neid tegevusi kordineerida arvestades 2+ 2 reeglit.

-Soovituslik on kasutada isiklikke treeningvahendeid, mille järgmisele isikule või grupile kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida.Igale treeningrupile aitab leida sobilikud tooted Klubi. Varustuse partner Isport. ee, vastavalt treeningrupi palli suurusele.

Nõmme Kalju FC varustuse pakkuja iSpordi juurest on võimalik soetada kampaania “Võta oma pall kaasa” raames jalgpalle -30% soodustusega. Soodustus kehtib iSpordi poes, kui ka e-poes! https://www.isport.ee/pood/jalgpall/jalgpallid

Palli suurused: grupid kuni U10 pall number 3 , grupid U11 – U14 pall number 4 , grupid alates U15 pall number 5

- Treeningul osalejad kasutavad individuaalseid joogipudeleid.

- Treeningvarustuse desinfitseerimine iga grupi treeningu lõpus on  treeneritele kohustuslik.

Vabariigi valitsus on andud loa ka spordivõistluste korraldamiseks. Niipea kui  noorteMeistrivõistlustemängude kalender ja toimumise tingimused kinnitatakse Eesti Jlgpalli Liidu poolt, jagame seda ka teiega.Palume Teil registreerida mängijad Eesti Jalgpalli Liidu litsentsi saamisel.

Treeningute korrapärast tegevust jälgivad ja kontrollivad lisaks klubi personalile ka  omavalitsused ja Eesti Jalgpalli Liit. Kindlasti tuleb igal lapsel ja treeneril, lapsevanemal  arvestada, et reeglite mitmekordsel rikkumisel on treeneril kohustus rikkuja treeningult ära saata . Sunniraha määramisel on klubi sunnitud  treeningtegevused peatama .

Palume kõikidel lastel või lapsevanematel lapse osalemine treeningutel eelnevalt Sportlizeris kinnitada. Kui mängija ei saa treeningul osaleda siis palun sellest koheselt enda treenerit teavitada. Sel juhul saab noormängija jätkata treeninguid individuaalprogrammi alusel iseseisvalt.

Haigustunnustega lapsi (nohu, köha, palavik)  treeningule saata ei tohi. Treeneril on kohustus kahtluse korral mõõta isiku kehatemperatuuri, mitte lubama last treeningule.

Haigestumise korral tuleb noormängijal või või lapsevanemal koheselt  informeerida enda treeninggrupi treenerit.

Meie kõigi ühine pingutus ja korrektne käitumine loovad eeldusi selleks, et saaksime astuda järgmisi samme treeningprotsessi läbiviimisel ja jõuda ühel hetkel jalgpallivõistluste taaskäivitamiseni

Arvestades kahe meetri distantsi nõuet peab olema ruumi vähemalt neli ruutmeetrit inimese kohta. Väljak on jagatud osadeks  vastavalt korraldusele. Isiklikud asjad tuleb paigutada selleks ettenähtud kohtadele ( jälgi viitasid).

Esmaspäevast algava nädala treeningplaanid on lisatud Sportlyzerisse ning kodulehele ja saadetud treenerite poolt lastevanematele.

 

13.märts – 01.mai 2020 olid Nõmme Kalju FC treeningud üle viidud läbi videotreeigute kaugõppele!

02-17.mai 2020 toimusid treeigud 9+1 gruppidesse jaotatuna ning jälgides sealjuures eriolukorra reegleid!

www.kaljufc.ee